Loader

Dla kogo pożyczka pozabankowa pod zastaw nieruchomości?

Pozabankowa pożyczka pod zastaw nieruchomości oferowana jest osobom posiadającym nieruchomość na terenie Polski. Można też ją uzyskać jeśli osoba trzecia nam jej użyczy (czyli wyda zgodę na obciążenie nieruchomości). Pożyczkę pod zastaw nieruchomości może uzyskać osoba prowadząca działalność gospodarczą lub planująca rozpoczęcie działalności. Pożyczkę tę może ponadto uzyskać spółka lub inny podmiot posiadający osobowość prawną.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości może być przeznaczona na zaspokojenie wielu rożnych potrzeb naszych klientów. Najczęściej Nasi klienci przeznaczają pieniądze z pożyczki na spłatę posiadanych zadłużeń w bankach lub instytucjach pozabankowych. Często klienci przeznaczają środki z pożyczki na remont posiadanej nieruchomości, zakup sprzętu elektronicznego lub samochodu.

Nasi klienci biznesowi mogą uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości już od pierwszego dnia prowadzenia działalności.

Kto bierze pożyczki?

Naszymi klientami są firmy, które nie mogą otrzymać finansowania bankowego z różnych przyczyn. Z rozmów z naszymi klientami wynika, że najczęstszą przyczyną odmowy finansowania są zaległości w spłacie zobowiązań lub brak zdolności kredytowej według oceny banku.

Dla klientów potrzebujących szybkiego finansowania idealnym rozwiązaniem są produkty oferowane przez PFP Hermes gdyż nie weryfikujemy Naszych klientów w bazach międzybankowych i gospodarczych a zdolność kredytowa jest badana w uproszczonej formie, na podstawie oświadczenia.

Weryfikujemy jedynie aktualną wartość rynkową nieruchomości oraz jej stan prawny. Na tej podstawie dokonujemy oceny wartości nieruchomości i podejmujemy wstępną decyzję w sprawie udzielenia pożyczki.

Naszymi klientami są przedsiębiorcy szukający szybkiego finansowania możliwego do uzyskania w parę dni. Są to głównie inwestorzy z rynku nieruchomości poszukujący okazji inwestycyjnych. Takim klientom oferujemy pożyczkę pod zastaw nieruchomości na korzystnych warunkach z możliwością wypłaty środków w ciągu 48 godzin od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Sporą grupą naszych klientów są również firmy, które oczekują na finansowanie bankowe lub środki z funduszy europejskich. Środki z pożyczki przeznaczają na wkład własny lub na środki niezbędne do uruchomienia inwestycji. W tym przypadku źródłem spłaty pożyczki poza bankowej jest kredyt lub dotacja.

Jak wiadomo obecna sytuacja na rynku nieruchomości jest specyficzna. Ciężko jest sprzedać nieruchomość za oczekiwaną cenę. Jest to proces długotrwały i często wymagający sporego zaangażowania ze strony sprzedającego. Dlatego też bardzo często z pożyczki pod zastaw nieruchomości korzystają właściciele nieruchomości chcący sprzedać nieruchomość ale nie za wszelką cenę. Są to osoby prowadzące działalność posiadające często spore zobowiązania finansowe, które mogę spłacić naszą pożyczką . Mając już spłacone długi mogę spokojnie czekać na kupującego, który zaoferuje dobrą cenę za nieruchomość. W tym przypadku źródłem spłaty pożyczki jest sprzedaż nieruchomości.

Masz więcej pytań? Zachęcamy do kontaktu.