Loader

Jak wygląda proces uzyskania pożyczki do zastaw nieruchomości?

Jak wygląda proces uzyskania pożyczki do zastaw nieruchomości?

Aby uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości trzeba przejść kilka prostych kroków. Po pierwsze należy się z nami skontaktować za pośrednictwem prostego formularza www.pfphermes/kontakt następnie należy wpisać swoje dane i oczekiwaną kwotę pożyczki. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji danych dotyczących nieruchomości, która będzie przedmiotem zastawu.

Po pozytywnej weryfikacji należy wysłać zdjęcia nieruchomości oraz numer Księgi Wieczystej na adres mailowy: biuro@pfphermes.pl w celu dokonania przez Nas bezpłatnej wyceny wartości rynkowej zabezpieczenia i oceny jego stanu prawnego. Jeśli wnioskowana przez Ciebie kwota pożyczki nie jest wyższa niż 50% oszacowanej wartości nieruchomości i stan prawny nieruchomości pozwala na zaciągniecie pożyczki pod jej zastaw to wstępna decyzja o przyznaniu pożyczki powinna być pozytywna!

Następnie Nasz pracownik wyśle na Twój adres mailowy treść wstępnej decyzji wraz z proponowanym harmonogramem spłaty pożyczki oraz listą dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy pożyczki. Jeśli zaakceptujesz proponowane  warunki pożyczki to następnym krokiem będzie przedstawienie przez Ciebie w formie skanu na maila wszystkich dokumentów z listy, która  otrzymałeś. Jeśli treść dokumentów jest poprawna sporządzimy dla Ciebie umowę pożyczki. Wzór umowy pożyczki otrzymasz na maila a jeśli nie będzie żadnych uwag to ustalimy wspólnie dogodny dla Ciebie termin podpisania umowy u notariusza.

Po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego, na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy dokonana zostanie wypłata pożyczki w ciągu 24 godzin od spełnienia wszystkich warunków wypłaty.

Podsumowując, aby uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości należy:

  1. Wysłać zdjęcia i numer Księgi Wieczystej na maila: biuro@pfphermes.pl
  2. Zaakceptować otrzymaną wstępną ofertę pożyczki pod zastaw nieruchomości oraz zapoznać się z lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
  3. Wysłać na maila: biuro@pfphermes.pl skany dokumentów z otrzymanej listy.
  4. Zaakceptować treść przedstawionej Ci umowy pożyczki.
  5. Podpisać umowę pożyczki we wskazanej kancelarii notarialnej.
  6. Wskazać rachunek do wypłaty pożyczki i zaczekać 24 godziny na jej uruchomienie.

Masz więcej pytań? Zachęcamy do kontaktu.