Loader

Jak wygląda proces uzyskania pożyczki do zastaw nieruchomości dla firm?

Jak wygląda proces uzyskania pożyczki do zastaw nieruchomości dla Firm?

Aby uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości dla firm trzeba przejść kilka prostych kroków. Po pierwsze należy się z nami skontaktować za pośrednictwem prostego formularza www.pfphermes/kontakt następnie należy wpisać swoje dane i oczekiwaną kwotę pożyczki. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji danych dotyczących nieruchomości, która będzie przedmiotem zastawu.

Po pozytywnej weryfikacji należy wysłać dane firmy, zdjęcia nieruchomości oraz numer Księgi Wieczystej poprzez wniosek na naszej stronie: wniosek o pożyczkę lub na adres mailowy: biuro@pfphermes.pl w celu dokonania przez Nas bezpłatnej wyceny wartości rynkowej zabezpieczenia i oceny jego stanu prawnego. Jeśli wnioskowana przez Ciebie kwota pożyczki nie jest wyższa niż 55% oszacowanej wartości nieruchomości i stan prawny nieruchomości pozwala na zaciągniecie pożyczki pod jej zastaw to wstępna decyzja o przyznaniu pożyczki powinna być pozytywna!

Następnie Nasz pracownik wyśle na Twój adres mailowy treść wstępnej decyzji wraz z proponowanym harmonogramem spłaty pożyczki oraz listą dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy pożyczki. Jeśli zaakceptujesz proponowane  warunki pożyczki to następnym krokiem będzie przedstawienie przez Ciebie w formie skanu na maila wszystkich dokumentów z listy, która  otrzymałeś. Jeśli treść dokumentów jest poprawna sporządzimy dla Ciebie umowę pożyczki. Wzór umowy pożyczki otrzymasz na maila a jeśli nie będzie żadnych uwag to ustalimy wspólnie dogodny dla Ciebie termin podpisania umowy u notariusza.

Po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego, na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy dokonana zostanie wypłata pożyczki w ciągu 12 godzin od spełnienia wszystkich warunków wypłaty.

Podsumowując, aby uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości należy:

  1. Wysłać dane firmy, kwotę pożyczki oraz zdjęcia i numer Księgi Wieczystej poprzez wniosek lub na maila: biuro@pfphermes.pl
  2. Zaakceptować otrzymaną wstępną ofertę pożyczki pod zastaw nieruchomości oraz zapoznać się z lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
  3. Wysłać na maila: biuro@pfphermes.pl skany dokumentów z otrzymanej listy.
  4. Zaakceptować treść przedstawionej Ci umowy pożyczki.
  5. Podpisać umowę pożyczki we wskazanej kancelarii notarialnej.
  6. Wskazać rachunek do wypłaty pożyczki i zaczekać 12 godzin na jej uruchomienie.

Masz więcej pytań? Zachęcamy do kontaktu.