Loader

Czy muszę mieć rachunek bankowy aby otrzymać pożyczkę?

Tak, klient musi posiadać lub dysponować rachunkiem bankowym. Jedyną formą uruchomienia pożyczki jest przelew bankowy na wskazany rachunek.