Loader

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę pożyczki dla firm pod zastaw nieruchomości?

Jak bezpiecznie zaciągnąć pożyczkę pod zastaw nieruchomości dla firm?

Po pierwsze trzeba zweryfikować czy osoba stawająca do czynności notarialnych w imieniu pożyczkodawcy jest prawidłowo umocowana tj. czy ma odpowiednie pełnomocnictwo lub czy jest uprawniona do reprezentacji Pożyczkodawcy z mocy prawa.

Kolejną ważną kwestią jest odpowiedni zakres prowadzonej działalności przez podmiot udzielający pożyczkę. Pożyczkodawca powinien posiadać wpis do KRS z odpowiednim kodem PKD, który pozwala na udzielanie pożyczek pod zastaw nieruchomości dla firm.

Trzeba też zwrócić uwagę na zabezpieczenia pożyczki. Standardowym zabezpieczeniem pożyczki jest wpis hipoteki do dz. IV Księgi Wieczystej. Wartość hipoteki jest umowna lecz nie powinna być wyższa niż dwukrotność zaciąganego zobowiązania, chyba że strony ustalą inaczej.

Każda umowa pożyczki powinna zawierać harmonogram spłaty, który został wcześniej ustalony w toku negocjacji. Powinien być w nim z góry ustalony termin spłaty poszczególnych rat, wartość odsetek oraz kapitału do spłaty.

Pożyczkodawca ma również obowiązek przedstawienia w umowie pożyczki pod zastaw nieruchomości wszystkich kosztów wyrażonych zarówno procentowo jak i kwotowo. Koszty powinny wcześniej ustalone z pożyczkobiorcą.

Każda umowa pożyczki powinna zawierać określone z góry prawa i obowiązki stron, które powinny być równe a konsekwencje ich niedotrzymania muszą być znane stronom.

Co do zasady prawidłową formą ustanowienia hipoteki w przypadku pożyczek pod zastaw nieruchomości jest akt notarialny zawarty w obecności notariusza.

Trzeba również pamiętać o określeniu warunków wypłaty pożyczki oraz terminie, w którym pożyczkodawca zobowiązuje się dokonać przelewu na konto klienta.

Istotnym jest aby klient wiedział jakie są konsekwencje wypowiedzenia umowy oraz związane z tym terminy i koszty ewentualnego procesu windykacji oraz w jaki sposób pożyczkobiorca będzie mógł zwolnić zabezpieczenia pożyczki po jej spłacie.

Masz więcej pytań - dzwoń 50 777 17 17.