Jak wygląda proces uzyskania pożyczki do zastaw nieruchomości?

Aby uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości trzeba przejść kilka prostych kroków. Po pierwsze należy się z nami skontaktować za pośrednictwem prostego formularza www.pfphermes/kontakt następnie należy wpisać swoje dane i oczekiwaną kwotę pożyczki. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji danych dotyczących nieruchomości, która będzie przedmiotem zastawu.

Po pozytywnej weryfikacji należy wysłać zdjęcia nieruchomości oraz numer Księgi Wieczystej na adres mailowy: biuro@pfphermes.pl w celu dokonania przez Nas bezpłatnej wyceny wartości rynkowej zabezpieczenia i oceny jego stanu prawnego. Jeśli wnioskowana przez Ciebie kwota pożyczki nie jest wyższa niż 50% oszacowanej wartości nieruchomości i stan prawny nieruchomości pozwala na zaciągniecie pożyczki pod jej zastaw to wstępna decyzja o przyznaniu pożyczki powinna być pozytywna!

Następnie Nasz pracownik wyśle na Twój adres mailowy treść wstępnej decyzji wraz z proponowanym harmonogramem spłaty pożyczki oraz listą dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy pożyczki. Jeśli zaakceptujesz proponowane  warunki pożyczki to następnym krokiem będzie przedstawienie przez Ciebie w formie skanu na maila wszystkich dokumentów z listy, która  otrzymałeś. Jeśli treść dokumentów jest poprawna sporządzimy dla Ciebie umowę pożyczki. Wzór umowy pożyczki otrzymasz na maila a jeśli nie będzie żadnych uwag to ustalimy wspólnie dogodny dla Ciebie termin podpisania umowy u notariusza.

Po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego, na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy dokonana zostanie wypłata pożyczki w ciągu 24 godzin od spełnienia wszystkich warunków wypłaty.

Podsumowując, aby uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości należy:

  1. Wysłać zdjęcia i numer Księgi Wieczystej na maila: biuro@pfphermes.pl
  2. Zaakceptować otrzymaną wstępną ofertę pożyczki pod zastaw nieruchomości oraz zapoznać się z lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
  3. Wysłać na maila: biuro@pfphermes.pl skany dokumentów z otrzymanej listy.
  4. Zaakceptować treść przedstawionej Ci umowy pożyczki.
  5. Podpisać umowę pożyczki we wskazanej kancelarii notarialnej.
  6. Wskazać rachunek do wypłaty pożyczki i zaczekać 24 godziny na jej uruchomienie.

 

Ile chcesz pożyczyć?×