Najczęstsze pytania

Zła historia kredytowa i co dalej?

pożyczka pod zastaw nieruchomości, zły bik, pożyczka bez bik

Każdy z nas posiada zobowiązania finansowe nawet osoby bez kredytów w codziennym życiu płacą regularnie za usługi lub daniny na rzecz państwa. Zmienną sytuacja życiowa oraz gospodarcza czasami powoduje brak możliwości spłaty posiadanych zobowiązań. Szczególnie często sytuacja ta dotyka przedsiębiorców, którzy są narażeni na ciągłe zmiany w gospodarce lub wciąż zmieniające się przepisy prawa. Obecnie według danych NBP już ponad 2 mln Polaków ma problemy ze spłatą zobowiązań. Czasami są to jedynie opóźnienia w spłacie ale często są to zobowiązania wymagalne lub dochodzone na drodze egzekucji sądowej.

Osoby posiadające złą historie kredytową lub już wypowiedziane umowy kredytów często nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą wnioskować o pożyczkę na spłatę tych zobowiązań nawet wtedy gdy sprawą zajmuje się komornik sądowy! Posiadając nieruchomość można łatwo spłacić swoje dotychczasowe zobowiązania oraz dodatkowo uzyskać środki np. na rozwój lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wystarczy jedynie złożyć prosty wniosek o pożyczkę, uzyskać decyzję, popisać umowę i wypłacić środki na wskazany we wniosku cel.

Celem pożyczki może być spłata wszystkich posiadanych zobowiązań w tym kredytów, pożyczek, chwilówek, kredytów firmowych a także zaległości w ZUS, US lub zaległości czynszowych. Jedna niższa rata oraz brak zaległości może ułatwić otrzymanie finansowania z banku lub innej instytucji finansowej. Jest to często pierwszy krok do poprawy kondycji finansowej, redukcji zobowiązań oraz naprawy złej historii kredytowej.

 

 

Najczęstsze pytania

Dla kogo pożyczka poza bankowa pod zastaw nieruchomości?

Poza bankowe finansowanie pod zastaw nieruchomości oferowana jest zarówno ich posiadaczom jak i osobom fizycznym lub prawnym dysponującym takim zabezpieczeniem poprzez użyczenie (zgodę właściciela na obciążenie nieruchomości). Ten rodzaj pożyczki oferowany jest obecnie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom fizycznym planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, osobom prawnym lub innym podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie).

Pożyczka pod zastaw nieruchomości może być udzielona już od pierwszego dnia prowadzenia działalności tj. ujawnienia jej w odpowiednim rejestrze państwowym (CEiDG lub KRS).

Naszymi klientami najczęściej są osoby lub firmy, które nie mogą otrzymać finansowania bankowego z różnych przyczyn. Z rozmów z naszymi klientami wynika, że przyczyną odmowy finansowania są zaległości w spłacie zobowiązań lub brak zdolności kredytowej według oceny banku.

W tej sytuacji potrzebując szybkiego finansowania idealnym rozwiązaniem są produkty oferowane przez PFP Hermes gdyż nie weryfikujemy Naszych klientów w bazach międzybankowych i gospodarczych a zdolność kredytowa jest badana w uproszczonej formie.

Weryfikujemy jedynie aktualną wartość rynkową nieruchomości oraz jej stan prawny. Na tej podstawie dokonujemy oceny wartości nieruchomości i podejmujemy wstępną decyzję w sprawie udzielenia pożyczki.

Często naszymi klientami są przedsiębiorcy lub inne osoby szukające szybkiego finansowania możliwego do uzyskania w parę dni. Są to głównie inwestorzy z rynku nieruchomości poszukujący okazji inwestycyjnych. Takim klientom oferujemy pożyczkę pod zastaw nieruchomości na korzystnych warunkach z możliwością wypłaty środków w ciągu 48 godzin od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Sporą grupą naszych klientów są również osoby, które oczekują na finansowanie bankowe lub środki z funduszy europejskich. Środki z pożyczki przeznaczają na wkład własny lub na środki niezbędne do uruchomienia inwestycji. W tym przypadku źródłem spłaty pożyczki poza bankowej jest kredyt lub dotacja.

Jak powszechnie wiadomo obecna sytuacja na rynku nieruchomości jest specyficzna. Ciężko jest sprzedaż nieruchomość za oczekiwaną cenę. Jest to proces długotrwały i często wymagający sporego zaangażowania ze strony sprzedającego. Dlatego też bardzo często z pożyczki pod zastaw nieruchomości korzystają właściciele nieruchomości chcący sprzedaż nieruchomość ale nie za wszelką cenę. Są to osoby posiadające często spore zobowiązania finansowe, które mogę spłacić pożyczką a część środków przeznaczyć na inwestycję. Mając już spłacone długi mogę spokojnie czekać na kupującego, który zaoferuje dobrą cenę za daną nieruchomość. W tym przypadku źródłem spłaty pożyczki jest sprzedaż nieruchomości.

×